Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ & nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy.
Thích một người là ngồi vào bất kỳ chiếc bàn nào trong lớp cũng hý hoáy tên người đó lên mặt bàn.
Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp những thứ về người ấy, khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : “Ah, cái này hắn có !”
Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thích ở người khác giới thì hiển nhiên mình sẽ tìm được những lý do chính đáng là tại sao người đó như thế & đó là những lý do có thể thông cảm được, thậm chí là rất thuyết phục.
Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta, cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì, không còn gì để nói, mỏi tay ơi là mỏi vẫn không muốn bỏ xuống.
Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kỹ những gì cần phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết & sau khi gặp, mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì.
Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kỳ ghét, chịu buồn một chút cho người ấy vui.
Thích một người là sẵn sàng đợi người đó dù không có lý do gì để đợi. Không hề muốn đợi nhưng trái tim không cho đi con đường khác.
Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác & lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua. Giận thì dễ, thông cảm & hiểu được mới là điều khó.
Thích một người là đi bên cạnh người đó, im lặng, không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói….

TPHCM 23.04.03
MI HƯƠNG