From taymay.vn

Nguyên liệu

Khăn mặt
Ruy băng loại nhỏ
Kim chỉ
Mắt nhựa giả
1 ít vải nỉ dạ màu vàng hoặc hơi cam
Keo nến
Bước 1: Cuốn khăn thành hình ống và gập đôi vào nhé. Gập 2 đầu khăn sang 2 bên để có dạng chữ M.
Bước 2: Buộc dây ruy băng vào 1/3 khăn trên. Khâu liền kẽ hở trên đầu gà lại.
Bước 3: Cắt vải nỉ ra một mảnh tam giác làm mỏ. – Gắn mắt, mỏ cho gà. – Thắt nơ. Cắt 2 chân từ vải nỉ và gắn vào dưới thân gà.
Hoàn thành!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is the outer covering of a tree?