Tại Bệnh viện FV, tôi phụ trách toàn bộ nội dung trang Fanpage của bệnh viện, bao gồm cập nhật tin tức, follow-up kế hoạch phát triển Fanpage của agency, trả lời các câu hỏi của fan. Bạn có thể xem fanpage của bệnh viện tại đây.

Ngoài ra, tôi cũng phụ trách follow-up cùng các bác sĩ để trả lời các câu hỏi của bạn đọc báo Thanh Niên trên trang web của Bệnh viện FV. Bạn có thể xem tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is melted ice?