Có cảm giác như vẫn đang ở TT&GĐ!
Nhìn tấm hình xanh xanh trắng trắng cho thư thả mắt chút koai ^^

One Response

  1. laitruongaivi
    20:17 01-11-2007
    Oái, hùi chiều thấy có cô nàng áo tím lướt qua trước mặt mình yêu đời wé chừng mà ta!
    Chậc! Kiếm tiền phải chịu cực chớ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 4 multiplied by 8?