Cty Mét Vuông, cty sai lầm ngớ ngẩn hum trước vừa gọi VyVy phỏng vấn lần 2 vào chiều hum nay. Trời ơi, bất ngờ wá, cứ tưởng mình die rùi, sao thần kỳ vậy ta?

Chưa biết chiều nay đậu hay rớt nhưng bi h dzui wá xá dzui, hùi hụp, hùi hụp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What do bees make?