Thông tin báo chí

Vừa ra mắt quyển sách thứ ba của mình - "Yêu", Cao Bảo Vy tự giới thiệu “yêu” ở đây là “hành trình yêu con, yêu mình và yêu người của một người mẹ đơn thân”. Cao Bảo Vy nói mình không chủ ý tô hồng chuyện làm mẹ đơn thân và cũng không có ý khuyến khích...
“Tôi không chủ ý tô hồng chuyện làm mẹ đơn thân và cũng chẳng có ý khuyến khích bất kỳ ai chọn con đường này. Chỉ là cuộc sống đã quá đầy những mệt mỏi và muộn phiền nên nếu được lựa chọn, tôi chỉ ghi chép lại những gì vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất".
1
2
3
❯❯