Có những người cư xử thật kỳ lạ & họ làm mình down khủng khiếp… Tại sao lại có những thể loại người thế này ở trên đời nhỉ?

Hôm nào sẽ viết một entry về thể loại người này, còn bây giờ ko viết được vì đang ở công ty. Đặt cục gạch để nhớ 4 người này (theo mức độ từ nhẹ đến nặng): Ms. Ném Đá Xuống Hồ, Ms. Tui Là Nhất, Ms. Lùn Mà Chảnh, Mr. Who Cares (thù nhất tên này).

Quên đi nhé, mình down nhưng không nên phí thời gian để buồn & tổn thương vì những thứ người như thế!

Vui lên vì mình vẫn còn rất nhiều người bạn tốt quanh đây. Vui lên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 5 times 6?