Chùi ui, tới hum nay mới rảnh viết blog cho anh ^^

25.02.06, La Fenetre Soleil (hem bít viết đúng hem nữa ><)

Sofa & heo nhồi bông trắng.

Nhìn sâu vào mắt anh. Lắng nghe. Chia sẻ.

Anh bế em trên tay & bước xuống cầu thang. Nhõng nhẽo đòi anh ẵm lên ẵm xuống đến 3 lần. Vui thật! ^o^

Nhà anh. Nhẹ nhõm hơn những gì em lo sợ.

Mình bên nhau mãi nhé! ^.^^.^

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 9 times 8?