Tình hình là chiều nay, chị Ái Vi đưa mình một bản thảo mang tên BỖNG DƯNG MÀ CHIA TAY, của tác giả Phan Thị Thanh Hằng ở Hà Nội. Bản thảo ghi: Tặng Cao Bảo Vi, tác giả truyện BỖNG DƯNG MÀ YÊU ANH, đăng trên báo TGVH, số 49/08.

Mình cầm đọc mà vừa bất ngờ vừa dzui. Phan Hằng, sau khi đọc BỖNG DƯNG MÀ YÊU ANH, đã cảm tác nên một truyện ngắn phần hai, chính là bản thảo này, với một happy ending dạng mở. Mình ko thích tên nhân vật, tính cách nhân vật cũng khác với những gì mình xây dựng ban đầu, Phan Hằng viết sai tên mình nữa chứ nhưng mà mình dzui lắm, hehe!

Hum nay là một ngày đáng chán vì sáng giờ toàn ngồi ngáp ruồi chờ layout nhưng bỗng dưng lại có BỖNG DƯNG MÀ CHIA TAY nên lại có chuyên khoe với mọi người & một happy day cho mình.

Có lẽ Phan Hằng ko đọc được những dòng này nhưng mình thật lòng cảm ơn món quà của Hằng nhé!

Ôi, bỗng dưng mà bỗng dưng dzui…

One Response

  1. CVG
    23:19 12-01-2009
    đọc entry này xong thì bạn H đã tìm đọc ngay (may mà có trên mạng,).
    Thích. Nhẹ nhàng và da diết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 5 multiplied by 6?