Sáng hum bữa, mình khám sức khỏe ở công ty.
Khi chuẩn bị lấy máu, cô y tá hỏi: “Chị có gia đình chưa?”
Mình buột miệng: “Ý chị là có quan hệ tình dục chưa đó hả?”
Cô ý tá xua tay: “Không, không, ý là có chồng trên danh nghĩa chưa để làm hồ sơ bệnh án.”
Đúng là có tật rục rịch!

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 7 + 9?