Một tuần thật sự vất vả…

Ngoại trừ ngày thứ 3 thong dong chạy ngoài đường săn ảnh, những ngày còn lại đều là ác mộng của đời mình

Sáng thứ 4, “Em viết gấp cho chị bài này ngay trong hôm nay.” –> Kết quả: 9g tối mới mò mặt về nhà.

Sáng thứ 5, “Em ơi, viết chị bài sex.”, “Em ơi, ý tưởng hình!”, “Em ơi,….” –> Kết quả: 7g30 mới xong việc để đi en với ku Bi.

Sáng thứ 6, “Em viết lại cái này, thêm cái này!”, “Còn cái box, còn…” –> Kết quả: 6g30 về đến nhà nhưng ko fải vì xong việc sớm mà vì mình còn ngày thứ 7 & CN để típ tục cày.

Sáng thứ 7, viết blog thoai! Còn chương trình xxx & xem fim kinh dị nữa. Thoai kệ, cứ xả stress hôm nay, mai & cả tuần sau cày vẫn chưa muộn.  Ức nhất là chưa viết được bài tòa án mình tâm đắc. Đợi đến khi có thời gian thở để viết chắc báo người ta đăng hết bà nó rùi  Tức quá, tức quá!

Bình tĩnh, bình tĩnh! Nhưng bù lại, tuần này có khá nhiều tin vui đấy chứ! Để xem nào:

1. Ku Bi đã được Fujifilm gọi đi làm, từ bỏ cái An Đức chết tiệt!

2. Ku Bi nhận được hợp đồng in ấn làm thêm.

3. Mình săn được một mối in ấn nho nhỏ. Thứ 4 này sẽ gửi file hình chào hàng.

Cố lên, tiền tiền tiền!

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 5 multiplied by 3?