Đi hội sách hum thứ 7, ngày 15/03/08. Đông quá, chen mệt wá, thật tình là ghét đi mua sách kiểu này nên lần nào hội sách mở cũng đi but ko lần nào mua nhiều hết. Nhìn người là ngán rùi, ko đủ can đảm chen dzô. Tổng kết lại, đi hội sách lần này, mua được những quyển sau:

– Từ điển tiếng Việt: Quyển này mẹ đã mua cho mình hồi bé tí, mình vẫn còn nhớ nó bìa nâu, in chữ màu xanh dương. Nhưng sau đợt dọn nhà, nó mất tích, tìm wài hổng thấy nên đành mua lại vậy. Ai biểu mình theo nghề viết mần chi?

– Từ điển trái nghĩa – đồng nghĩa tiếng Việt

– Sức mạnh tình yêu (chính là P.S I Love You): Quyển này fải mua double vì thua độ bạn Ái Ù :((

– Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

– Đêm giáng sinh kỳ diệu: Đây là quyển sách lạc quẻ nhất nhưng ko hiểu sao cứ thấy cái gì liên quan đến Giáng Sinh là mình xán dzô ah, còn định mua thêm một quyển sổ tay có hình bìa Giáng Sinh nữa chứ, may mà kịp thắng lại vì từ hùi nghỉ ở TTGD, mình ko có thói quen dùng sổ tay nữa, kể cả lịch bàn và danh thiếp.

Đó, chỉ có nhiu đó thui, ít hơn cả ít 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 2 in addition to 8?