Thứ 7 ^^

Nhanh thật, lại weekend! Tí nữa fải call cinema xem chiếu fim j, nếu ko có fim mình thích thì đi suy đồi =))

Tuần này ì ạch như pò kéo xe >.< Tuần sau fải tăng tốc, VyVy nhé!

Vừa gửi headfone, hy vọng được đăng ^^ Dạo này sao gặp nhìu người dzô dziên thía ko bít, tưởng mình là cái đinh j chứ, vớ vẩn!

Mai đi thả diều, tối nay tranh thủ gửi CV. Còn gửi báo nữa! Weekend bận rộn đây! ^^

Have a nice weekend, pà koong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 2 multiplied by 3?