Khi Bệnh viện FV có một dịch vụ mới, một thiết bị mới, tổ chức hội thảo cộng đồng hoặc chia sẻ chuyên đề dành riêng cho giới y khoa, tôi sẽ gửi thông cáo báo chí đến các phóng viên/biên tập viên trong mạng lưới của mình. Tùy theo mức độ hấp dẫn và phù hợp của thông tin, các phóng viên/biên tập viên sẽ đăng tải tin tức này trên báo/tạp chí của họ.

Ở đây, tôi sẽ cập nhật cho bạn một trong các sự kiện gần đây của Bệnh viện FV. Đó là đêm dạ tiệc từ thiện Nụ hôn nồng nàn ở Moulin Rouge.

Đây là thông cáo báo chí tôi gửi đi: trước sự kiệnsau sự kiện

Và đây là các tin tức xuất hiện trên báo/tạp chí theo sau hai thông cáo báo chí trên.

As FV Hospital launches a new service, introduces new equipment and facility, holds public conference or medical conference, I will send press release to reporters/editors in my network. Depending on the nature of the news, reporters/editors will decide to post my news on their newspapers and magazines.

Here, you are invited to take a tour on one of the latest event held by FVH: A charity ball named Passionate Kiss At Moulin Rouge

Here are my press releases: before event and after event.

And you can click here to see news run on newspapers and magazines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What color is the sky on a sunny day?