Làm cho lắm vào. Chẳng dám xài tiền. Bao nhiêu ngày cặm cụi nhai cơm khô, đồ ăn nhạt trên tầng 8 nóng bức. Cuối cùng: tiền cúng cho bác sĩ & thuốc tây.

Bệnh gì mà lắm bệnh. Toàn đi khám bác sĩ với mua thuốc suốt ngày. Ky bo, tiết kiệm cũng công cốc. Đã thế, tớ đếch thèm chịu cực chịu khổ. Cứ ăn xài xả láng vào. Chán lắm rồi!

Mệt quá! Chẳng có hứng viết bài. Cả tuần chẳng ghi nổi chữ nào có hồn. Đầu óc lúc nào cũng ong ong chuyện tiền bạc. Nhuận bút cứ ít xèo xèo. Chẳng biết họ tính theo kiểu gì nữa. Tham tiền quá cũng khổ thân!

Mai đi xả xì trét. Ăn uống cho hoành tráng vào! Chả tiết kiệm gì nữa sất! Chán lắm rồi!

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 7 plus 2?