Chị Vy là một người biết lắng nghe, hết sức tận tuỵ, nói chung là cực kì hợp với vai trò coach.
Sau những buổi coach cùng chị, em đã được khơi mở để tự đánh giá những khía cạnh hỗ trợ cho việc ra quyết định của mình. Coaching với chị Vy nhẹ nhàng như một cuộc cà phê đời thường nhưng lại mang ý nghĩa to lớn đến tinh thần của em ạ.
Thảo xin cảm ơn chị Vy đã dành ra 3 hôm ngồi coach em một cách chân thành như vậy.
Chúc chị giữ gìn sức khoẻ, thành công và luôn luôn tràn đầy năng lượng tích cực ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

Earth orbits the ...